Elementy infrastruktury

Teren ujęcia powierzchniowego Straszyn.
Teren ujęcia powierzchniowego Straszyn.

Działanie na rzecz wysokiej jakości wody pitnej oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Dbałość o każdy element infrastruktury sprawia, że system wodociągowo – kanalizacyjny w Gdańsku jest bezpieczny i działa poprawnie.

Infrastruktura wodociągowa, czyli 12 ujęć wody (7 podstawowych ujęć wód podziemnych, 1 ujęcie powierzchniowe, 2 ujęcia lokalne i 2 ujęcie rezerwowe),  23 zbiorniki wody, 7 przepompowni, 14 szt stacji podnoszenia ciśnienia, 14 hydroforni oraz ponad 1200 km sieci wodociągowej, zapewnia ciągłe dostarczanie wody do gospodarstw domowych. Zużyta woda, czyli ścieki poprzez elementy kanalizacji sanitarnej (ok. 1300 km sieci kanalizacji sanitarnej, 132 przepompowni ścieków) trafia do zajmującej 74ha Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Oczyszczone ścieki odprowadzane są za pomocą rurociągu tłocznego poprzez przepompownię ścieków Bogatka 2,5 km w głąb Zatoki Gdańskiej.

grafika 25
Schemat systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gdańsku.
do góry