Inwestycje własne

Rurociągi do wody pitnej przeznaczone do wbudowania.
Rurociągi do wody pitnej przeznaczone do wbudowania.

Proces inwestycyjny finansowany jest także częściowo ze środków własnych Spółki. Każdego roku planowany budżet obejmuje kilkadziesiąt zadań.

Ze środków własnych finansowana jest budowa zdrojów ulicznych, fontann oraz produkcja urządzeń emitujących mgiełkę wodną.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod budowy, w tym między innymi technologii bezwykopowych (np. mikrotunelingu, reliningu, krakingu statycznego), roboty prowadzone przez GIWK są mniej uciążliwe dla mieszkańców Gdańska. Ograniczenie ilości otwartych wykopów minimalizuje utrudnienia w ruchu drogowym, co jest szczególnie istotne na terenie gdańskiego Śródmieścia. Dążymy do tego, aby ingerencja w delikatną tkankę zabytkowej części miasta była jak najmniejsza, a odbudowa i rozwój sieci w tym obszarze odbywały się ze szczególną uwagą i ostrożnością.

Inwestycje - plany na 2023

2023-01-02

Inwestycje liniowe realizowane przez GIWK, które już się rozpoczęły i będą kontynuowane w 2023 r. oraz takie, które rozpoczną się w 2023 roku.

RUDNIKI

Budowa magistrali wodociągowej Miałki Szlak – ul. Zagroble

SIEDLCE

Budowa sieci wodociągowej dla budynków 128-129 AF i renowacja kanału sanitarnego przy ul. Malczewskiego

Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Łostowickiej na odcinku ok. 108 m.

STOGI

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kaczeńce (w trakcie)

ŚRÓDMIEŚCIE

Przebudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogarnej od ul. Pocztowej do ul. Powroźniczej (w trakcie)

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zaroślak i ul. Na Stoku w ramach rewitalizacji obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm.

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biskupia i ul. Salwator w ramach rewitalizacji obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm.

LETNICA

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej (w trakcie)

ORUNIA ŚW. WOJCIECH-LIPCE

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia Anielinki

OLSZYNKA

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łanowa i Modra (etap I)

KOKOSZKI

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Karlikowskiej

JASIEŃ

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Oliwkowej, Turzycowej i Ostrzyckiej

CHEŁM

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia Studentów/ ul. Pohulanka

OSOWA

Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kielnieńskiej

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Feliksa Muzyka (w trakcie)

Przebudowa magistrali pręgowskiej w ul. Starogardzkiej od ronda Starogardzka/ Niepołomicka/ Czerska do granicy miasta Gdańska

Przebudowa magistrali pręgowskiej etap I

WZGÓRZE MICKIEWICZA

Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Wzgórza Mickiewicza – ul. Świtezianki, Domeyki, Pana Tadeusza, Nowogródzkiej i Filomatów

PRZYMORZE MAŁE

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słupskiej, Arkońskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Kołobrzeskiej oraz Beniowskiego i Bora-Komorowskiego na łącznej dł. 2400 m (w trakcie)

NOWY PORT

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia na dł. ok. 814 m

Pozostałe inwestycje są związane z modernizacją obiektów typowo wodociągowych i kanalizacyjnych jak przepompownie wody, stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków.

W 2023 roku planujemy inwestycje o łącznej wartości 45,4 mln PLN.

Sieci są ważne

Inwestycje związane z budową, optymalizacją, przebudową, rozbudową czy modernizacją infrastruktury wod.-kan. mają na celu poprawę i ochronę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a w konsekwencji – ochronę ludzkiego zdrowia.

Czy wiesz, że...?

W latach 1994-2016 w Gdańsku realizowany był program kompleksowej wymiany przyłączy ołowianych, w ramach którego wymienione zostały wszystkie przyłącza ołowiane widniejące w ewidencji wodociągowej (łącznie 2774 szt.).

45.jpg
ikonka24.png

Aleja Włazów

Dowiedz się więcej

ikonka14-inwestycje-wlasne.png

Kamienica Rycerska 10

Dowiedz się więcej

Aktualności ze strony

Aktualności ze strony

Dowiedz się więcej

do góry