Inwestycje własne

Rurociągi do wody pitnej przeznaczone do wbudowania.
Rurociągi do wody pitnej przeznaczone do wbudowania.

Proces inwestycyjny finansowany jest także częściowo ze środków własnych Spółki. Każdego roku planowany budżet obejmuje kilkadziesiąt zadań.

Ze środków własnych finansowana jest budowa zdrojów ulicznych, fontann oraz produkcja urządzeń emitujących mgiełkę wodną.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod budowy, w tym między innymi technologii bezwykopowych (np. mikrotunelingu, reliningu, krakingu statycznego), roboty prowadzone przez GIWK są mniej uciążliwe dla mieszkańców Gdańska. Ograniczenie ilości otwartych wykopów minimalizuje utrudnienia w ruchu drogowym, co jest szczególnie istotne na terenie gdańskiego Śródmieścia. Dążymy do tego, aby ingerencja w delikatną tkankę zabytkowej części miasta była jak najmniejsza, a odbudowa i rozwój sieci w tym obszarze odbywały się ze szczególną uwagą i ostrożnością.

Sieci są ważne

Inwestycje związane z budową, optymalizacją, przebudową, rozbudową czy modernizacją infrastruktury wod.-kan. mają na celu poprawę i ochronę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a w konsekwencji – ochronę ludzkiego zdrowia.

Czy wiesz, że...?

W latach 1994-2016 w Gdańsku realizowany był program kompleksowej wymiany przyłączy ołowianych, w ramach którego wymienione zostały wszystkie przyłącza ołowiane widniejące w ewidencji wodociągowej (łącznie 2774 szt.).

45.jpg

Obecnie na terenie Gdańska znajduje się ok. 111 km sieci azbestowo-cementowej, co stanowi 8,7% przewodów wodociągowych w mieście. Zgodnie z opinią Państwowego Zakładu Higieny i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rury azbestowo-cementowe nie wpływają na jakość wody pitnej. Woda w kranie nie zawiera azbestu, jest bezpieczna i zdrowa. Azbest jest szkodliwy wyłącznie jako pył, wprowadzany do organizmu drogą wziewną. Od 2008 roku ze środków własnych GIWK wymieniono blisko 26,4 km sieci z azbesto-cementu. Zgodnie z przepisami do 2032 roku wszystkie rury azbestowo-cementowe zostaną wymienione.

Inwestycje własne – plany 2022

Inwestycje własne – plany 2022

Dowiedz się więcej

ikonka24.png

Aleja Włazów

Dowiedz się więcej

ikonka14-inwestycje-wlasne.png

Kamienica Rycerska 10

Dowiedz się więcej

Aktualności ze strony

Aktualności ze strony

Dowiedz się więcej

do góry