Opłaty

Cennik opłat za uzgodnienia dokumentacji projektowych w GIWK Sp. z o.o.

Rodzaj uzgodnienia Cena brutto
Lokalizacja obiektu 55 zł
Obszar inwestycji wg przedstawionego projektu zagospodarowania terenu  
do 1500 m2
Budynki jednorodzinne
150 zł
do 10 000 m2 lub dł. sieci poniżej 1 km
Budynki wielorodzinne, małe osiedla mieszkaniowe
290 zł
pow. 10 000 m2 lub dł. sieci powyżej 1 km
Obiekty, duże osiedla mieszkaniowe
990 zł

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2013 r.

Rachunek bankowy do dokonywania wpłat za uzgodnienia dokumentacji
Pekao SA 83 1240 1268 1111 0010 6141 5321

do góry