Władze spółki

Zgromadzenie wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska.

Rada nadzorcza

Posiada kompetencje nadzorcze i kontrolne nad działalnością Spółki.

Alan Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Machnikowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Marek Bonisławski Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kiszkurno Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Posadzki Członek Rady Nadzorczej

(ur. 18 IV 1960 w Gdańsku), wydział prawa UG ukończył w czerwcu 1984 roku. Rozpoczął pracę w 1984 roku od stanowiska aplikanta sądowego, a następnie kolejno: asesora, sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu wojewódzkiego. W 1993 roku odchodzi z sądownictwa i przez kolejne 4 lata pracuje jako dyrektor Wydziału Prywatyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, odbywając jednocześnie praktykę zawodową jako radca prawny, m.in. w centrali Banku Gdańskiego (obecnie Bank Millennium). W latach 1997-2004 obejmował stanowisko prezesa zarządu spółek przemysłu okrętowego: Grupy Remontowa S.A., tj.: Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku (grudzień 1997-lipiec 2001) oraz Morskiej Obsługi Radiowej Statków Sp. z o.o. (wrzesień 2001-lipiec 2004).

Zasiadał w radach nadzorczych: Specjalnej Strefy Ekonomicznej Żarnowiec S.A., Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego S.A., Przembud Gdańsk S.A., Ostróda Yacht Sp. z o.o. i innych. Trzykrotnie pełnił funkcję syndyka masy upadłościowej m.in. w Banku Spółdzielczym w Pieniężnie. W latach 2001-2004 stworzył i zarządzał Organizacją Odzysku Odpadów i Opakowań Ekola S.A., zasiadał w radzie nadzorczej spółki recyklingowej Ekoplastik (2002-2004) oraz reprezentował Gdańsk w radzie nadzorczej Saur Neptun Gdańsk S.A. (2002-2004).

Członek Rady Forum Okrętowego (1998-2001) oraz Rady Programowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (2001-2004). W roku 2004, w wyniku konkursu, został prezesem powołanej do życia przez miasto Gdańsk spółki: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Krzysztof Molęda jest absolwentem inżynierii środowiska Politechniki Gdańskiej, pracuje w GIWK-u od 2005 roku. Przez wiele lat zajmował się inwestycjami związanymi z rozwojem wodociągów i kanalizacji w Gdańsku. W 2016 roku został dyrektorem ds. technicznych, odpowiedzialnym za kierowanie pracami dotyczącymi planowania i realizacji inwestycji wod.-kan., sprawował nadzór nad prawidłową eksploatacją Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych oraz Elektrociepłowni Biogazowej oraz nadzorował procesy obsługi inwestorów. W 2023 roku otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Kierowników Projektów Europejskich.  W Urzędzie Miejskim w Gdańsku pracował od 24.01.2000 r.  do 31 lipca 2023 r. Projektami unijnymi zajmuje się od momentu wejścia Polski do UE. Od sierpnia 2006 r. jako zastępca dyrektora współprowadził, a od czerwca 2009 r. do lipca 2023 r. jako dyrektor prowadził Wydział Projektów Inwestycyjnych, który odpowiada w mieście Gdańsku przede wszystkim za koordynację portfela projektów inwestycyjnych realizowanych przez Miasto.

Jednocześnie jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska odpowiadał za inwestycyjne projekty unijne.

Podczas pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wykonywał zadania audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Posiada certyfikat dotyczący zarządzania projektami wg metodyki PRINCE 2.

Jego zdaniem, tylko solidna praca projektowa, zespołowa i partnerska pozwoliła dojść Miastu Gdańsk do pozycji jednego z krajowych liderów w zakresie przeprowadzonych projektów i zdobytych środków ze źródeł zewnętrznych (w tym unijnych).  Jest przekonany, że w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027 zarówno Gdańsk jak i cały region równie skutecznie wykorzysta swoje „5 minut” na kolejny dynamiczny rozwój.

Jest żonaty, ma trójkę dzieci.

do góry