Gdański projekt wodno-ściekowy etap II

logotyp gpws2
Całkowity koszt Projektu 281 308 992,40 PLN
Projekt jest dofinansowany ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 w kwocie
129 246 094,53 PLN
Okres realizacji Projektu 2007-2016

Głównym celem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II było zapewnienie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Dla osiągnięcia tego celu zrealizowalizowano 20 inwestycji w kilkunastu dzielnicach Gdańska.

Trzej główni beneficjenci projektu

b-czlowiek.png

Człowiek

Społeczne korzyści projektu

 • Możliwość korzystania przez mieszkańców z dobrej jakościowo wody.
 • Poprawa jakości życia oraz poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, wynikająca z niezawodności systemu w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków.
b-infrastruktura.png

Infrastruktura

W ramach projektu powstało…

 • 30,5 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej
 • 16,5 km sieci wodociągowej
 • 11 nowych przepompowni ścieków, 5 zostało zlikwidowanych
 • Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód (ITPO)
 • Wieżowy zbiornik wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej

Przebudowano...

 • 6,7 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 2 przepompownie ścieków
 • 1 km sieci wodociągowej
b-srodowisko.png

Środowisko

Ekologiczne efekty Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II

 • Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę.
 • Zwiększenie stopnia skanalizowania miasta.
 • Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej.
 • Modernizacja układów kanalizacyjnych i eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
 • Poprawa przepustowości sieci kanalizacyjnej.
 • Stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych w długookresowej perspektywie.

Prezentacja projektu

Kroniki realizacji projektu

Kronika realizacji projektu do końca 2012 roku

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Przyłącz się!

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Poprawa jakości wody

Gdański projekt wodno-ściekowy, etap II - Budowa Zbiornika Wody Kazimierz

Podsumowanie projektu

do góry