2019-09-17

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej

Wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska realizujemy prace w ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej.

1440x720_trwaja_prace.jpg

Zakres prac GIWK to:
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków ze wszystkich posesji przy ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do  ul. Wielkopolskiej. Prace są realizowane zarówno za pomocą wykopu otwartego, jak również bezwykopowo.- wymiana przestarzałej sieci wodociągowej na odcinku od ul. Wieżyckiej  do ul. I Brygady


Głównym Wykonawcą robót w ul. Świętokrzyskiej jest Firma Budowlano-Drogowa MTM.  Podwykonawcą robót sanitarnych są firmy:
WODJAR Sp. z o.o. - budowa  kanalizacji sanitarnej
KANGAZ Sp. z o.o – wymiana sieci wodociągowej

Koszt prac wodociągowych i kanalizacyjnych to 2 516 349,66 PLN


Planowany termin zakończenia robót budowalnych to 18 grudnia 2019 roku.

do góry