2018-09-24

Aktualności

Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku.

Dnia 20.08.2018 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. W jej ramach przewidziano budowę zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, regulację potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami Strzelniczka II i Budowlanych II oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schronicska dla zwierząt.

strona_w_przygotowaniu1

Przewidywany koniec zakończenia inwestycji to 31.01.2020 r. Głównym celem projektu " Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk " jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do poprawy jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców Gdańska. Miasto zostanie zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum w składzie: ,,H-BUD” Hieronim Szukalski z siedzibą w Sopocie, ,,HABUD” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ,,BIMEL” Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Wartość inwestycji to: 14.736.800,00 zł netto, w tym zakres GIWK: 1.634.100,00 zł netto.

do góry