2018-08-01

Aktualności

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych wraz z remontem chodnika na ul. Siennej w Gdańsku.

W celu zapewnienia ciagłości dostaw wody oraz poprawy jej jakości w rejonie ul. Siennej, oraz poprawę stanu chodnika na odcinku ul. Siennej 1-26, w lipcu 2018 r. rozpoczęto realizację inwestycji wraz z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, obejmującą swoim zakresem budowę sieci i przyłączy wodociągowych na odcinku od ul. Bajki do Trasy Sucharskiego oraz odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach ze strony GIWK, oraz remont chodnika po północnej stronie ul. Siennej, od ul. Bajki do posesji nr 26 przy ul. Siennej ze strony DRMG.

strona_w_przygotowaniu1

Inwestycja prowadzona jest przez GIWK jako inwestora wiodącego, przy udziale DRMG na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

Przewidywane są utrudnienia w korzystaniu z chodników i przejazdu na ul. Siennej (zwężenie drogi.

Roboty budowlane prowadzone są przez firmę " Aqua Scout " z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tamki.

Koszty inwestycji po stronie GIWK to 852.637,20 PLN netto (finansowane ze środków własnych), cała wartość inwestycji to 1.108.817,20 PLN netto.

Przewidujemy zakończenie prac w listopadzie 2018 r.

do góry