2018-08-01

Aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Turystycznej w Gdańsku.

W grudniu 2017 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu przebudowę przewodu wodociagowego wzdłuż ulicy Turystycznej. Inwestycja zakończyła się na przełomie lutego i marca 2018 r.

strona_w_przygotowaniu1

Długość przebudowywanego przewodu wynosi około 530m.

Wykonawcą robót było " Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc " z siedzibą w Starej Kiszewie.

Koszty wyniosły 319.000,00 PLN netto, finansowane ze środków własnych GIWK.

do góry