2017-08-10

Aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tamka i Falck Polonusa

Inwestycja rozpoczęła się 4 sierpnia 2017 r. Jej celem jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców w rejonie ulic Tamka i Falck Polonusa oraz poprawa jakości dostarczanej wody i zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej dzięki wymianie odcinka wodociągu z 1934 r.

strona_w_przygotowaniu1

Przebudowa dotyczyć będzie nie tylko samej sieci, ale również istniejących w tym rejonie przyłączy.

Inwestycja może powodować utrudnienia w użytkowaniu ciągów pieszych wzdłuż ulicy Tamka i Falck Polonusa jednak w ul. Tamka dotyczyć będzie wyłącznie chodnika po jednej stronie ulicy. Z uwagi na bliskość realizacji prac do istniejącej zabudowy mieszkaniowej, nie można wykluczyć uciążliwości w postaci nadmiernego hałasu. Okresowo, może być również utrudnione dojście do niektórych posesji.

Wykonacą prac jest Sp. z o.o. WOD-KAN Grzenkowicz z Kartuz.

do góry