2020-04-07

Aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Asesora

Rozpoczęła się kolejna inwestycja związana przebudową sieci wodociągowej w Gdańsku – tym razem wzdłuż ulicy Asesora. Zakres GIWK obejmuje budowę przewodu wodociągowego DN 100 żel. oraz DN 90 PE o długości około 400 m. Celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

1440x720_utrudnienia.jpg

Prace polegające na przebudowie sieci wodociągowej prowadzone będą w wykopie otwartym w chodniku i jezdni ul. Asesora. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Prace skoordynowane są z robotami drogowymi polegającymi na modernizacji jezdni i chodników (zakres Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska).

Wykonawcą robót jest firma ASPERGO Maciej Dziechciński. Koszt prac wodociągowych to 457 080,40 zł brutto.

do góry