2016-04-14

Aktualności

Uwaga na nieuczciwe firmy wodociągowo-kanalizacyjne!

Jako miejska Spółka wodociągowo-kanalizacyjna odpowiedzialna za budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa otrzymujemy sygnały od mieszkańców  o próbach wyłudzenia dodatkowych prac przez firmy świadczące usługi przyłączenia do sieci. Zachęcamy do tego, aby każdą wątpliwość wyjaśniać bezpośrednio w GIWK.

nazwa_projektu

Jednocześnie jednak przypominamy i informujemy, że:


1.    GIWK nie świadczy, ani nie zleca innym podmiotom usług związanych z ostatecznym podłączeniem danej nieruchomości do sieci. Żadna z firm nie wykonuje takich usług w naszym imieniu. Podłączenie do sieci jest indywidualnym obowiązkiem mieszkańców.

2.    GIWK nie narzuca sposobu organizacji wykonania podłączenia. Każdy z mieszkańców  może indywidualnie zlecić wykonanie podłączenia wybranemu, funkcjonującemu na rynku profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu tego rodzaju usługi. Przed ostatecznym zleceniem wykonania podłączenia, warto rozeznać rynek i zebrać oferty kilku firm.

3.    Sieć kanalizacji sanitarnej została wykonana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Zgodność wykonania inwestycji z projektem została zweryfikowana podczas czynności odbiorowych. Jeśli wykonawca podłączenia nieruchomości do sieci zgłasza wątpliwości dotyczące nieprawidłowości wykonania sieci, należy to zgłosić do GIWK.


4.    Przypominamy, że obecnie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą podłączać się mieszkańcy ulic: Barniewicka, Centaura, Cerery, Herosa, Hestii, Izydy, Jutrzenki, Junony, Konkordii, Konstelacji, Letniskowej, Nowy Świat, Oriona, Penelopy, Seleny, Temidy, Westy, Zeusa, Antygony, Planetarnej i Wenus oraz Chełmińskiej, Chojnickiej, Gnieźnieńskiej, Iławskiej, Kielnieńskiej, Krajeńskiej, Kruszwickiej, Kwidzyńskiej, Myśliborskiej i Złotowskiej.

Inwestycja została zrealizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II – przedsięwzięcia, które dofinansowywane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

do góry