2016-11-08

Aktualności

Znamy już laureatów III edycji konkursu Dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Wczoraj (7 listopada) jury powołane do oceny prac uczestników III edycji konkursu edukacyjnego " Dlaczego sieci nie lubią śmieci? " w składzie:

  1. Monika Piotrowska - Szypryt - pracownik GIWK, specjalista z dziedziny ochrony środowiska
  2. Tomasz Galiński - redaktor Radia Gdańsk, specjalista z dziedziny dziennikarstwa
  3. Marek Swinarski - pracownik GIWK, specjalista ds. technologii wody i ścieków

zakończyło swoje obrady.

napis_do_komunikatow_kopia

W tegorocznej dziennikarskiej edycji konkursu wzięło udział tylko 9 uczniów z 7 szkół, w tym 6 dziewczynek i 3 chłopców, ale i zadanie konkursowe nie było łatwe. Uczniowie zostali zaproszeni bowiem do przeprowadzenia wywiadu z członkiem rodziny starszego pokolenia nt. naturalnych środków czystości wykorzystywanych kiedyś w gospodarstwach domowych.

Jury dokonało oceny na podstawie następujących kryteriów:

- zawartość merytoryczna/ walory edukacyjne;

- forma/ poziom dziennikarski;

- oryginalność/ kreatywność.

Wyłonienie laureatów było bardzo trudne, gdyż poziom prac był bardzo wyrównany i wszystkie z nich zawierają mnóstwo cennych informacji, które zostaną wykorzystane do przygotowania i publikacji specjalnego domowego poradnika oraz w kampanii edukacyjnej międzynarodowego projektu NonHazCity (www.nonhazcity.eu/pl).

Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami, jurorzy ostatecznie postanowili przyznać nagrody następującym uczniom:

  1. I miejsce: Małgorzata Lipska z klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku
  2. II miejsce: Alicja Jagiełło z klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 15 w Gdańsku
  3. III miejsce: Klara Hinc z klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku
  4. wyróżnienie: Norbert Bańka z klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdańsku.

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Do udziału w Gali zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu wraz z rodzinami, wychowawcami oraz koleżankami i kolegami z klasy.

do góry