2021-05-24

Aktualności

Zmiana zasad obsługi klientów

Od 25 maja przywracamy stacjonarną obsługę klientów w kancelarii przy ul. Kartuskiej 201, a od 27 maja wznawiamy konsultacje techniczne z Działem Obsługi Inwestorów.

814x250_zalatwic_sprawe.jpg

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW 

 • W kancelarii może znajdować się tylko jeden klient. Do dyspozycji pozostałych oczekujących będzie także hol budynku. 
 • Przed kancelarią dodatkowo ustawiona została skrzynka podawcza – WRZUTNIA NA DOKUMENTY. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości składania dokumentów. Prosimy o wpisywanie czytelnego adresu email na każdym składanym piśmie/wniosku. Następnego dnia roboczego otrzymają Państwo od nas mailowe potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
 • Złożone dokumenty przechodzą 24-godzinną kwarantannę (rejestrowane są z jednodniowym opóźnieniem). Za datę wpływu uznaje się jednak moment faktycznego wpływu dokumentu do GIWK.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW W DZIALE OBSŁUGI INWESTORÓW

 • Dokumenty wydawane przez Dział Obsługi Inwestorów, tj. uzgodnienia dokumentacji projektowej, warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, protokoły charakterystyki będą w dalszym ciągu wysyłane drogą pocztową.

KONSULTACJE W DZIALE OBSŁUGI INWESTORÓW

 • Od 27 maja wznawiamy  konsultacje techniczne z Działem Obsługi Inwestorów w sprawach przyłączeń do sieci (warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, uzgodnienia dokumentacji projektowej, odbiory i przekazanie sieci).
 • Konsultacje możliwe są  po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Prosimy dzwonić pod numer: 58 326 67 41 lub bezpośrednio  do osoby prowadzącej sprawę.
 • Podczas konsultacji pracownik GIWK spotyka się wyłącznie z jedną osobą.

PROCEDURA ODBIOROWA

 • Na czas pandemii przygotowaliśmy specjalną procedurę odbiorów końcowych. Jej obowiązujące zasady znaleźć można TUTAJ

ZASADY OGÓLNE

 • Każda osoba, która odwiedzi siedzibę GIWK przy ul. Kartuskiej 201 ma obowiązek dezynfekcji rąk (dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do budynku oraz przed wejściem do Kancelarii, stosowania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego.
 • Każda osoba, która umówiona jest na spotkanie z pracownikiem GIWK, wypełnia w siedzibie Spółki „Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych”. Przekazane nam dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) przetwarzane są w ramach prowadzonej ewidencji osób przychodzących do siedziby Spółki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Dane te będą przechowywane przez okres miesiąca czasu (chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenia na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów nadal wskazujemy drogę telefoniczną, pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub elektroniczną (e-mail: giwk@giwk.pl ) jako rekomendowane sposoby załatwiania spraw w GIWK.

 

 

 

do góry