Projekt NonHazCity2

logo nhc
Całkowity budżet 0,93 mln EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0,75 mln EUR
Okres realizacji Projektu  2019 – 2021 (termin wydłużono ze względu na pandemię)
   
strona projektu

12 instytucji partnerskich z Regionu Morza Bałtyckiego:
Miasto Västerås (Szwecja), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku (Finlandia), Miasto Pärnu (Estonia), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Estonia), Miasto Ryga (Łotwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Łotwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Litwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Niemcy), Stowarzyszenie ISO 14000 (Polska), GIWK Sp. z o.o. (Polska)

NonHazCity2 jest kontynuacją projektu NonHazCity. Pierwszy projekt zidentyfikował i uporządkował pod względem ważności źródła substancji niebezpiecznych, czego rezultatem było opracowanie indywidualnych dla każdego partnera „Planów Zarządzania Chemikaliami” (w Gdańsku funkcjonuje pod nazwą „Plan redukcji emisji substancji niebezpiecznych”) – długoterminowych strategii dla ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Za wdrożenie planów odpowiedzialne są władze lokalne miast partnerskich. W drugim (obecnym) etapie projektu prowadzona jest weryfikacja, czy zadania opisane w planie są realizowane według wypracowanego w ramach projektu, usystematyzowanego dla wszystkich partnerów, systemu monitoringu.

Dodatkowo w ramach obu etapów projektu prowadzone są kampanie społeczno-edukacyjne. Zadaniem kampanii w drugim etapie, oprócz nadrzędnego celu jakim jest zwiększanie świadomości i zaangażowania mieszkańców w dbanie o środowisko z troską o swoje zdrowie, jest również przygotowanie i wdrożenie narzędzi DIY (ang. do it yourself, czyli “zrób to sam”), które pozwolą mieszkańcom Gdańska we własnym zakresie zweryfikować niebezpieczne substancje chemiczne w produktach codziennego użytku – w domu, czy w biurze. Prowadzona jest również edukacja dotycząca plastiku, jednak nie pod kątem problemu odpadowego, lecz problemu wynikającego z możliwości emisji niebezpiecznych chemikaliów w produktów wykonanych z tworzyw sztucznych.

W Gdańsku kampanię pod hasłem Miasto na detoksie realizuje miejska Spółka GIWK.

do góry