Projekt NonHazCity2

logo nhc
Całkowity budżet 0,93 mln EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0,75 mln EUR
Okres realizacji Projektu  2019 – 2021 (termin wydłużono ze względu na pandemię)
   
strona projektu

12 instytucji partnerskich z Regionu Morza Bałtyckiego:
Miasto Västerås (Szwecja), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku (Finlandia), Miasto Pärnu (Estonia), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Estonia), Miasto Ryga (Łotwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Łotwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Litwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Niemcy), Stowarzyszenie ISO 14000 (Polska), Państwowy Uniwersytet Oprzyrządowania Kosmicznego w Sankt Petersburgu (Rosja) Centrum Środowiskowe „ECAT” Kaliningrad (Rosja)

NonHazCity2 jest kontynuacją projektu NonHazCity. Pierwszy projekt zidentyfikował i uporządkował pod względem ważności źródła substancji niebezpiecznych, czego rezultatem było opracowanie indywidualnych dla każdego partnera „Planów Zarządzania Chemikaliami” (w Gdańsku funkcjonuje pod nazwą „Plan redukcji emisji substancji niebezpiecznych”) – długoterminowych strategii dla ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Za wdrożenie planów odpowiedzialne są władze lokalne miast partnerskich. W drugim (obecnym) etapie projektu prowadzona jest weryfikacja, czy zadania opisane w planie są realizowane według wypracowanego w ramach projektu, usystematyzowanego dla wszystkich partnerów, systemu monitoringu.

Dodatkowo w ramach obu etapów projektu prowadzone są kampanie społeczno-edukacyjne. Zadaniem kampanii w drugim etapie, oprócz nadrzędnego celu jakim jest zwiększanie świadomości i zaangażowania mieszkańców w dbanie o środowisko z troską o swoje zdrowie, jest również przygotowanie i wdrożenie narzędzi DIY (ang. do it yourself, czyli “zrób to sam”), które pozwolą mieszkańcom Gdańska we własnym zakresie zweryfikować niebezpieczne substancje chemiczne w produktach codziennego użytku – w domu, czy w biurze. Prowadzona jest również edukacja dotycząca plastiku, jednak nie pod kątem problemu odpadowego, lecz problemu wynikającego z możliwości emisji niebezpiecznych chemikaliów w produktów wykonanych z tworzyw sztucznych.

W Gdańsku kampanię pod hasłem Miasto na detoksie realizuje miejska Spółka GIWK.

do góry