Projekt NonHazCity2

logo nhc
Całkowity budżet 930 000 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 750 000 EUR
Okres realizacji Projektu  2019 - 2021 (projekt zakończony)
   
strona projektu

12 instytucji partnerskich z Regionu Morza Bałtyckiego:
Miasto Västerås (Szwecja), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku (Finlandia), Miasto Pärnu (Estonia), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Estonia), Miasto Ryga (Łotwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Łotwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Litwa), Bałtyckie Forum Środowiskowe (Niemcy), Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 (Polska), Państwowy Uniwersytet Oprzyrządowania Kosmicznego w Sankt Petersburgu (Rosja) Centrum Środowiskowe „ECAT” Kaliningrad (Rosja)

NonHazCity2 jest kontynuacją projektu NonHazCity. Dzięki pierwszemu projektowi zidentyfikowano i uporządkowano pod względem ważności źródła substancji niebezpiecznych, czego rezultatem było opracowanie indywidualnych dla każdego partnera „Planów Zarządzania Chemikaliami” (w Gdańsku funkcjonuje on pod nazwą „Plan redukcji emisji substancji niebezpiecznych”) – długoterminowych strategii ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Za wdrożenie planów odpowiedzialne są władze lokalne miast partnerskich. W trakcie drugiego (obecnego) etapu projektu prowadzona jest weryfikacja, czy zadania opisane w planie są realizowane według wypracowanego w ramach projektu, usystematyzowanego dla wszystkich partnerów, systemu monitoringu.

Dodatkowo w ramach obu etapów projektu prowadzone są kampanie społeczno-edukacyjne. Zadaniem kampanii w drugim etapie, oprócz nadrzędnego celu jakim jest zwiększanie świadomości i zaangażowania mieszkańców w dbanie o środowisko z troską o swoje zdrowie, jest również przygotowanie i wdrożenie narzędzi DIY (ang. do it yourself, czyli “zrób to sam”), które pozwolą mieszkańcom Gdańska we własnym zakresie zweryfikować obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach codziennego użytku – w domu, czy w biurze. Prowadzona jest również edukacja dotycząca plastiku, jednak nie pod kątem plastiku jako odpadu a dotykająca problemu wynikającego z możliwości emisji niebezpiecznych chemikaliów z produktów wykonanych z tworzyw sztucznych.

W Gdańsku kampanię pod hasłem "Miasto na detoksie" realizuje miejska Spółka GIWK Sp. z o.o.

do góry