Badania i ekologia

badania i ekologia

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych oraz budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska to nieodłączne elementy działalności GIWK.

Dotychczasowe osiągnięcia Spółki w tym zakresie top: działania na rzecz ochrony ujęć wód wgłębnych, wybudowanie instalacji pozwalającej na produkcję "zielonej energii" oraz instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, modernizacja procesu oczyszczania ścieków w celu redukcji odprowadzanych biogenów (związków azotu i fosforu) oraz konsekwentna budowa kanalizacji sanitarnej w celu eliminacji źródeł zanieczyszczenia gleby. Szczególną troską otaczane są zasoby wód podziemnych – ich bezpieczeństwo gwarantuje niezakłóconą dostawę wody pitnej o odpowiedniej jakości. Współpraca z zagranicznymi partnerami w ramach projektów międzynarodowych, w których uczestniczy GIWK Sp z o.o., pozwala nie tylko dzielić się powyższymi doświadczeniami, ale i uczyć się na przykładach innych.

Projekty międzynarodowe, w których uczestniczył GIWK:

logotyp_fanplessticsea.png

FanpLESStic-sea

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019 - 2021

BUDŻET: 2 968 068,80 EUR

CEL: zmniejszenie ilości mikroplastików odprowadzanych do wód Morza Bałtyckiego oraz eliminowanie ich potencjalnych źródeł

iwama.png

IWAMA

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2016 - 2019

BUDŻET:
4 600 000€

CEL:
rozwiązania w procesie oczyszczania ścieków

nonhazcity.png

NONHAZCITY

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2016 - 2019

BUDŻET:
3 547 000€

CEL:
zminimalizowanie emisji substancji niebezpiecznych z terenów zurbanizowanych do Morza Bałtyckiego

ruggedised.png

RUGGEDISED

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2016 - 2021

BUDŻET:
19 562 863,39€

CEL:
wdrożenie idei smart city

do góry