Energia odnawialna

Aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na energię, szukamy jej alternatywnych źródeł. Szansą, która daje możliwość ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, jest wykorzystanie potencjału energetycznego zasobów odnawialnych.
W ramach proekologicznego podejścia GIWK Sp. z o.o. wykorzystuje powstający w procesie oczyszczania ścieków wysokoenergetyczny biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, odzyskuje również ciepło odpadowe i przekazuje je do ogrzania nowego budynku Centrum Edukacyjnego Hydromisji, a w niedalekiej przyszłości, w oparciu o posiadane zasoby terenowe na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, planuje zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez wybór jednego z wariantów: budowę farmy fotowoltaicznej, elektrowni wiatrowej lub układu hybrydowego (zakładającego współpracę obu technologii). Trwają prace nad studium, w którym wykonane zostaną szczegółowe analizy terenowe, środowiskowe i techniczne.

Budynek Elektrociepłowni biogazowej.
Budynek Elektrociepłowni biogazowej.

Czy wiesz że

W Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów wykorzystujemy ciepło odpadowe pochodzące z systemu chłodzenia sprężarek powietrza procesowego.

Za pośrednictwem energetycznego wymiennika płytowego zostaje odzyskane ciepło i przekazane do wodnego obiegu ciepłowniczego nowo wybudowanego budynku Centrum Edukacyjnego Hydromisja. Pozwala to zasadniczo ograniczyć zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie obiektu.

do góry