2022-07-26

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Feliksa Muzyka

W pierwszej połowie sierpnia rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka w dzielnicy Maćkowy.

1440x720_utrudnienia.jpg

To kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy, który pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki. Powstanie tu także lokalna przepompownia ścieków.

Budowa będzie realizowana w wykopie otwartym na odcinku około 400 metrów.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest do końca lutego 2023 r.

Koszt inwestycji to 2 616 210,00 PLN brutto. Wykonawcą robót będzie forma WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.

do góry