2023-10-04

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkach

Rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kortowskiej, Niegocińskiej i Łagowskiej.

1440x720_utrudnienia.jpg

Wybudujemy tu odcinek ok. 150 m sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych  DN 200 metodą wykopową oraz 446 m metodą bezwykopową.

Wykonawcą robót jest firma Elgrunt Sp. z o.o. Koszt prac to 1 056 244,05  PLN brutto.

Planowany termin zakończenia robót to marzec 2024 roku.

do góry