2022-09-22

Aktualności

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia Anielinki

Na przełomie września i października rozpocznie się inwestycja w ul. Kolonia Anielinki, której celem jest uporządkowanie stanu sieci wodociągowych oraz poprawa warunków ppoż.

1440x720_komunikat.jpg

Zakres planowanej inwestycji:

-       budowa sieci wodociągowej Ø140 z rur PE-RC, Ø125 o długości ok. 865,2 m (w tym 427,2 m przewiertem sterowanym)

-       budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 z rur kamionkowych o długości ok. 309 m,

-       budowa przyłączy wodociągowych Ø40 w liczbie 13 szt., łączna długość przyłączy ok. 98,8 m,

-       budowa przyłączy wodociągowych Ø63 w liczbie 1 szt., długość przyłącza ok. 58,5 m, 

-       budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160 w liczbie 6 szt., łączna długość przyłączy ok. 28,6 m

Zakończenie robót budowalnych zaplanowane jest w marcu 2023 r.

Planowany koszt inwestycji to 1.665.420,00 brutto zł.
Przetarg na realizację robót budowlanych wygrała firma MIKUMA Sp. z o.o.

do góry