Formularz rezerwacji saturatora

Saturator udostępniany jest w miesiącach: czerwiec-wrzesień i jedynie w soboty i niedziele.

Dzień*

Godzina*

Nazwa*

Adres wynajmującego*

E-mail*

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za wypożyczenie

Wpisz planowaną lokalizację saturatora (ulica, numer)

Dołącz zdjęcie mapki z zaznaczoną planowaną lokalizacją saturatora

Dołącz zdjęcie hydrantu/kranika, do którego ma być podłączony saturator

Podaj nazwę eventu

* pole wymagane
do góry