2023-07-17

Aktualności

Kanalizacja sanitarna w ul. Oliwkowej, Turzycowej, Ostrzyckiej

Roboty rozpoczęły się w ul. Oliwkowej.

kanalizacja sanitarna Potem rozpoczną się też w ul. Turzycowej i Ostrzyckiej. Łącznie wybudujemy tu 2 km kanalizacji sanitarnej. W ul. Ostrzyckiej powstanie też kanalizacja deszczowa (odcinek 142 m) oraz zbiornik retencyjny. Po zakończonych pracach kanalizacyjnych zaplanowane jest także odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i poboczy.
Inwestycję realizujemy we współpracy z DRMG.


Wykonawca robót jest firma ELGRUNT Sp. z o.o. z Gdyni.

Prace zakończą się do końca 2023 r.
do góry