2011-10-14

Aktualności

Konferencja GIWK

W Filharmonii Bałtyckiej odbywa się organizowana przez GIWK konferencja naukowo-techniczna " Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - od koncepcji do rozliczenia projektu " .

rysunek1


Program konferencji został podzielony na sesje tematyczne związane z zagadnieniami prawnymi i społecznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi, środowiskowymi oraz technicznymi. Wśród prelegentów jest między innymi radca ministra w Ministerstwie Środowiska Grażyna Hadjiraftis, która przedstawi perspektywy finansowania inwestycji środowiskowych w Polsce oraz przedstawiciele środowiska naukowego z Politechniki Gdańskiej. Organizatorzy konferencji liczą na wymianę doświadczeń pomiędzy beneficjentami środków Unii Europejskiej oraz innymi podmiotami realizującymi podobne projekty, która zaowocuje dyskusją na temat rozwoju projektów w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.  Konferencja wypromuje także region Pomorza jako miejsce realizacji poważnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy o Unii Europejskiej oraz realizacji projektów ze środków wspólnotowych.
Pretekstem do organizacji konferencji jest dobiegający końca Gdański projekt wodno-ściekowy, realizowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. To jeden z największych w Polsce projektów z zakresu ochrony środowiska. W wyniku zrealizowanych przez GIWK inwestycji powstało około 100 km kanalizacji sanitarnej i ponad 40 km sieci i magistral wodociągowych, nowe ujęcia i stacje uzdatniania wody, zmodernizowana została Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód. Inwestycje te zostały zrealizowane przy wsparciu Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Organizatorami konferencji są: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. oraz AQUA Sopot SA, Politechnika Gdańska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie WFOŚiGW w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego.


Przedsięwzięciu patronują: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

 

Dokumenty do pobrania

do góry