2024-02-14

Aktualności

Modernizacja sieci w ul. Saperów

19 lutego rozpoczyna się modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Saperów w Gdańsku.

1440x720_utrudnienia.jpg

W pierwszym etapie robót zostanie zamknięty odcinek ul. Saperów od numeru 1 do 8. Prace na tym odcinku zakończą się w kwietniu 2024 r.Planowany termin zakończenia wszystkich robót to koniec 2024 r.

Do tego czasu powstaną tu następujące odcinki sieci:

  • sieć wodociągowa DN100 mm żel. w ul. Saperów z odcinkami sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego o łącznej długości ok. 264 m
  • sieć kanalizacji sanitarnej DN 250 mm kam. o łącznej długości ok. 230 m
  • przyłącza wodociągowe DN 40 PE do istniejących posesji o łącznej długości ok. 82 m
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PVC do istniejących posesji przy ul. Saperów o łącznej długości ok. 194 m

 

Po zakończeniu robót sieciowych, zostanie odtworzona jezdnia na całej swojej szerokości. Odtworzenie zostanie wykonane z istniejącego materiału historycznego oraz z nowej kostki kamiennej.

Szacowany koszt inwestycji to 2 264 430,00 brutto.

Wykonawcą robót jest firma MIKUMA Sp. z o.o.

do góry