2021-06-22

Aktualności

Nowe zadania w Gdańskim projekcie wodno-ściekowym etap III

21 czerwca 2021 r. podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III.

814x250_zalatwic_sprawe.jpg

To formalne zwiększenie zakresu rzeczowego projektu, o 5 zadań związanych z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa
  2. Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Synów Pułku
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Beskidzkiej
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nowy Świat
  5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wiłkomirskiego i Radarowej

 

Tym samym długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej zwiększy się o 5,61 km i osiągnie wartość 9,72 km, a liczba nowych użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej zwiększy się o 714 i osiągnie wartość 1158.

Aneks wydłuża o rok termin realizacji projektu do grudnia 2022 roku.

Gdański projekt wodno-ściekowy etap III jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności UE.

do góry