2021-12-01

Aktualności

Nowe zasady obsługi klienta

Od 3 grudnia wprowadzamy zmiany w obsłudze klienta w GIWK

1440x720_komunikat.jpg

Chcemy zapewnić wszystkim mieszkańcom Gdańska ciągłość naszych usług. Dlatego wprowadzamy zasady, które pozwolą nam osiągnąć ten cel w tym trudnym epidemiologicznie momencie.

Od 3 grudnia wprowadzamy zmiany w obsłudze klienta w GIWK:

 • Zawieszamy stacjonarną obsługę klientów w Kancelarii GIWK.
 • Polecamy drogę telefoniczną, pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub elektroniczną (e-mail: giwk@giwk.pl) jako rekomendowane sposoby załatwiania spraw w GIWK.
 • Przed Kancelarią GIWK ustawiliśmy WRZUTNIĘ NA DOKUMENTY. Prosimy o wpisywanie czytelnego adresu email na każdym składanym (wrzucanym do skrzynki)  piśmie/wniosku. Otrzymają Państwo od nas mailowe potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
 • Dokumenty wydawane przez Dział Obsługi Inwestorów, tj. uzgodnienia dokumentacji projektowej, warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, protokoły charakterystyki będą wysyłane drogą pocztową.
 • Złożone dokumenty przechodzą 24-godzinną kwarantannę (rejestrowane są z 1- dniowym opóźnieniem). Za datę wpływu uznaje się jednak moment faktycznego wpływu dokumentu do GIWK.

 

KONSULTACJE W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA

 • Konsultacje techniczne w sprawach przyłączeń do sieci (warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, uzgodnienia dokumentacji projektowej, odbiory i przekazanie sieci) są dostępne pod numerem telefonu 58 326 67 41.
 • Konsultacje osobiste możliwe są  jedynie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Prosimy o kontakt pod numerem tel. 58 326 67 41 lub o zwrócenie się bezpośrednio do osoby prowadzącej sprawę.
 • Ograniczamy liczebność uczestników spotkań. Podczas konsultacji pracownik GIWK może spotkać się maksymalnie z dwoma osobami.

PROCEDURA ODBIOROWA

 • Na czas pandemii przygotowaliśmy specjalną procedurę odbiorów końcowych. Jej obowiązujące zasady znaleźć można TUTAJ.

ZASADY OGÓLNE

 • Pamiętajmy o obowiązku dezynfekcji rąk (dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do budynku oraz przed wejściem do Kancelarii), stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.
 • Każda osoba, która umówiona jest na spotkanie z pracownikiem GIWK, wypełnia w siedzibie Spółki „Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych”. Przekazane nam dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) przetwarzane są w ramach prowadzonej ewidencji osób przychodzących do siedziby Spółki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Dane te będą przechowywane przez okres miesiąca (chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenia na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
do góry