2011-06-16

Aktualności

Nowe źródło zaopatrzenia w wodę na Wyspie Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej

W IV kwartale 2011 roku rozpoczynamy inwestycję " Włączenie Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego " .

przebieg_magistrali

Po zakończeniu prac woda pitna na Wyspę Sobieszewską i Płonię Wielką będzie dostarczana z ujęcia Lipce, modernizowanego w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Na Wyspie Sobieszewskiej powstanie również zbiornik wieżowy wraz z tarasem widokowym.

Obecnie mieszkańcy są zaopatrywani z ujęć lokalnych Sobieszewo i Świbno oraz Pleniowo, które charakteryzują się podwyższoną zawartością fluorków, azotu amonowego oraz siarkowodoru. Inwestycja na Wyspie Sobieszewskiej została podzielona na dwa etapy:

- Budowa magistrali wodociągowej o dł. ok. 7 km dostarczającej wodę o wymaganych parametrach jakościowych z gdańskiego systemu wodociągowego. Magistrala będzie przebiegała w ulicach: Przełom, Nadwiślańska, Księżycowa, Lazurowa. Woda dostarczana będzie do wieżowego zbiornika wody. Planowany termin realizacji inwestycji IV kw. 2011 - IV kw. 2013 r.

- Budowa wieżowego zbiornika wody u zbiegu ulicy Lazurowej oraz Turystycznej w Gdańsku. Zbiornik wieżowy ma za zadanie gromadzenie wody - zapewnienie rezerwy, w przypadku zwiększonego zużycia i zapewnienie odpowiedniego ciśnienia oraz zachowania ciągłości procesów technologicznych w przypadku awarii wodociągu, będzie także pełnił funkcję zbiornika przeciwpożarowego. Na szczycie zbiornika wieżowego zlokalizowany zostanie taras widokowy z pełną panoramą, dostępny dla zorganizowanych grup osób.
Planowany termin realizacji inwestycji 2013 r. - 2014 r.

Przewidywany koszt całej inwestycji, realizowanej w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II  to 17,5 mln PLN.

Do 23 czerwca można głosować na architekturę zbiornika wieżowego.

do góry