2018-08-01

Aktualności

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Chałubińskiego w Gdańsku.

W lipcu 2018 r. rozpoczęto prace nad realizacją inwestycji na ul. Chałubińskiego w Gdańsku, obejmujące budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej. Ma ona na celu przywrócenie sprawności kanału sanitarnego, zmniejszenie ryzyka powstawania zatorów, wyeliminowanie ryzyka inflitracji wód gruntowych do kanału oraz wyeliminowane eksfiltracji ścieków do gruntu.

strona_w_przygotowaniu1

Zakres inwestycji obejmuję przebudowę kanalizacji sanitarnej metodą wykopową i bezwykopową oraz budowę nowej trasy kanalizacji sanitarnej. '

W celu zmniejszenia utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych na ul. Chałubińskiego, inwestor zdecydował się przeprowadzić większość robót metodą bezwykopową. Pomimo tego mogą wystąpić utrudnienia przy dojeździe do bloków Chałubińskiego 8, 10, 12.

Wykonawcą robót jest " Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maciej Szulc " z siedzibą w Starej Kiszewie. Koszt inwestycji to 939.365,30 PLN netto, finansowane ze środków własnych GIWK.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji wypada w listopadzie 2018 r.

do góry