2018-10-18

Aktualności

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W UL. BESKIDZKIEJ W GDAŃSKU.

Dnia 07.05.2018 r. rozpoczęła się inwestycja mająca na celu wybudowanie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, by zaopatrzyć w wodę z sieci miejskiej posesje przy ul. Beskidzkiej.

Inwestycja obejmuje też wybudowanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych, by móc odprowadzać ścieki do kanilizacji sanitarnej.

strona_w_przygotowaniu1

Inwestycja ta jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców ul. Beskidzkiej, a jej wykonawcą jest firma ZUK Sp. z o.o, z siedzibą w Żukowie.

Koszt inwestycji to 615 020,00 PLN.

Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach Gdańskiego Projektu Wodno-ściekowego etap IV współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 -2020

do góry