2015-04-05

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Osowej

 

Od września 2014 r. zostały wznowione prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gdańsk Osowa. Nowym wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” Mieczysław Skibiński z Sierakowic.

nazwa_projektu

Przewidujemy, że całe aktualnie realizowane przedsięwzięcie zostanie zakończone do końca tego roku. Niewielkie opóźnienie wynika z konieczności koordynacji prac z budową kolei metropolitalnej (ul. Letniskowa) oraz z napotkanymi w trakcie realizacji trudnościami technicznymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Kielnieńskiej.

W chwili obecnej do wykonania pozostała sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Antygony, Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej (przyłącza), Gowidlińskiej, Kielnieńskiej, Junony (w środkowej części między ulicami Zeusa i Koziorożca), Konstelacji, Kruszwickiej (1 przyłącze), Letniskowej oraz sieć wodociągowa w ulicy Junony i Zeusa.

Mieszkańcy dzielnicy, których nieruchomości już mają przyłącza będą mogli podłączać się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej dopiero po zakończeniu i odbiorze całej inwestycji. Dopiero po zakończeniu całego zadania inwestycyjnego wybudowana sieć będzie mogła zostać przekazana do eksploatacji.

Jednocześnie informujemy, że trwa etap projektowania związany z dalszą rozbudową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa. Zakres opracowywanej dokumentacji projektowej obejmuje sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ateny, Barniewickiej, Centaura, Herosa, Jutrzenki, Nowy Świat, Oriona, Penelopy, Seleny, Westy, Victorii, Zeusa, Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Gowidlińskiej i Kielnieńskiej. Przewidywany termin zakończenia etapu projektowania to IV kwartał 2015 r.

W ramach obecnie realizowanego II etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego w dzielnicy Osowa powstanie łącznie ponad 18 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja realizowana jest przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II – przedsięwzięcia, które w ponad 59% dofinansowywane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 255 735 343,80 PLN netto.

do góry