2018-01-22

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nowa Inżynierska, Gostyńska i Egiertowska w Gdańsku

Niebawem zostanie oddana do eksploatacji nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w rejonie ulic Nowa Inżynierska, Gostyńska i Egiertowska (Gdańsk Kokoszki). Budowa rozpoczęła się w lipcu 2017 r., prace budowalne trwały do listopada, a obecnie na ukończeniu są procedury odbiorowe i rozliczeniowe.

strona_w_przygotowaniu1

Budowa nowej sieci i przyłączy kanalizacyjnych umożliwa mieszkańcom ww. ulic likwidację istniejących w tym rejonie zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), co znacznie podniesie komfort właścicieli podłączanych nieruchomoścu oraz weliminuje potencjalne zagrożenia dla środowiska.

Do nowej sieci będzie mogło przyłaczyć się 37 nieruchomości.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " FASTRAT " Macij Szulc z siedzibą w Starej Kiszewie.

Zadanie inwestycyjne jest planowane do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres finansowania 2014-2020.

do góry