2018-08-01

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej.

15 maja 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą dot. przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej, mających na celu podłączenie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej 74 mieszkańców i umożliwienie likwidacji zbiorników bezodpływowych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

strona_w_przygotowaniu1

Inwestycja obejmuje ulice: Olimpijska, Łyżwiarska, Saneczkarska i Łucznicza. W tym rejonie przewidywane są utrudnienia drogowe związane z konieczną w celu budowy zmianą organizacji ruchu. Zakres robót obejmuje instalację kanalizacji sanitarnej, odtworzenie nawierzchni gruntowych oraz odbudowę elementów środowiska.

Wykonawcą robót jest firma " ARTOM Sp. z.o.o " z siedzibą na ul. Prokowskiej w Kartuzach. Koszty wynoszą 1.037.000,00 PLN netto.

Przewidywany termin zakończenia prac - marzec 2019 r.

do góry