2016-10-25

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świbnieńskiej

Rozpoczyna się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Świbnieńskiej na Wyspie Sobieszewskiej. Planowany termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2018 r.

z12200023q2croboty-drogowe

Budowa będzie realizowana na odcinku ul. Świbnieńskiej od nr 158 do nr 200. Przy każdej posesji powstanie przyłącze wraz ze studzienką przyłączeniową. Oprócz sieci kanalizacji sanitarnej, powstaną także dwie przepompownie ścieków oraz kolektory tłoczne. Przy okazji realizowanej inwestycji zostanie również przebudowana sieć wodociągowa.

Inwestycja będzie realizowana metodami bezwykopowymi, co znacznie zmniejszy uciążliwość przedsięwzięcia.

Przetarg nieograniczony na prace budowalne wygrała firma „PRI-BUD” Sp. z o.o.  z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 8. Koszt inwestycji to 1 683 782,88 zł brutto.

do góry