2018-09-18

Aktualności

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA

W dniu 19.04.2018 r. rozpoczęła się inwestycja mająca na celu połączenie południowej i północnej części Gdańska, budowę nowej linii tramwajowej, usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Inwestycja realizowana jest w ramach ,,Strategicznego programu transportowego dzielnicy południe w mieście Gdańsku”.

 

strona_w_przygotowaniu1

Zakres zamówienia obejmuje: budowę ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, budowę dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km, budowę węzła integracyjnego tramwajowo – autobusowego tzw. " węzeł Ujeścisko " wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów, budowę węzła przesiadkowego tramwajowo - autobusowego tzw. " węzeł Zabornia " , budowę budynku stacji prostownikowej wraz z wyposażeniem, budowę lub przebudowę odcinków ulic w tym między innymi: Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Myśliwskiej Południowej, Stolema, Kartuskiej, Limbowej, łącznice węzła z Armii Krajowej, Nową Warszawską i Nową Jabłoniową, budowę lub przebudowę skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych, budowę sygnalizacji świetlnych do sterowania ruchem, budowę dróg/ścieżek rowerowych i pasów dla rowerów, budowę zadaszonych parkingów rowerowych na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym " Ujeścisko " , budowę chodników i ciągów pieszych, budowę i przebudowę przystanków autobusowych, budowę obiektów mostowych (drogowego, tramwajowego) nad potokiem Siedleckim o długościach w osiach podpór ok. 220 m, budowę obiektów inżynierskich, budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego, przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. gazu, ciepłociągu, wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej w tym zabezpieczenie kolektora Morena, teletechniki, energetyki w tym linii wysokiego napięcia i urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, budowę magistrali wodociągowej DN400.


Inwestycja ta jest realizowana wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska. Zakres GIWK w kosztach tej inwestycji to 7.516.302,62 zł netto. 

Wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie: NDI S.A., NDI Sp. z.o.o., Balzola S.A.,Balzola Polska Sp. z.o.o.

 

 

 

do góry