2018-08-01

Aktualności

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Beskidzkiej w Gdańsku.

W celu zapewnienia mieszkańcom ul. Beskidzkiej dostępu do miejskiej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, w maju 2018 r. rozpoczęto realizację inwestycji mającej na celu budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym rejonie.

Inwestycja jest planowana do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

strona_w_przygotowaniu1

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Przewidywany termin zakończenia robót to listopad 2018 r.

Możliwe są standardowe utrudnienia w ruchu drogowym, związane z prowadzeniem robót na ul. Beskidzkiej.

Wykonawcą robót jest firma " ZUK Sp. z.o.o " z siedzibą w Glinczu. Koszt inwestycji to 564.515,45 PLN netto.

do góry