2017-12-30

Aktualności

Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozłogi i Niskiej

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom ul. Rozłogi i ul. Niskiej oraz w celu poprawy jakości dostarczanej wody i zminiejszenia awaryjności sieci wodociągowej, we wrześniu 2017 r. rozpoczęła się inwestycja prowadząca do wymiany sieci w tym rejonie.

1440x720_utrudnienia.jpg

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowych odcinków sieci oraz likwidację istniejącej sieci powstałej w roku 1930. Zakończenie prac planowane jest w marcu 2018 roku. W tym czasie nie przewiduje się większych utrudnień dla mieszkańców, z wyjątkiem konieczności poruszania się chodnikiem po drugiej stronie ulicy.

Wykonawcą prac jest firma " PÓŁWYSEP " Kazimierz Okrój, Grzegorz Okrój z Mrzezina. Koszt inwestycji zostanie pokryty ze środków własnych GIWK i wynosi 526 804,60 PLN.

do góry