2018-09-26

Aktualności

Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej- Etap II

Dnia 29.09.2017 r. przekazano teren budowy pod inwestycję mającą na celu budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej dla mmeiszkańców ul. Nowy Świat. 

strona_w_przygotowaniu1

Umożliwienie odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości,  co znacznie podniesie komfort właścicieli podłączanych nieruchomości oraz wyeliminuje potencjalne zagrożenie dla środowiska, do którego mogłoby dojść w przypadku rozszczelnienia się istniejących zbiorników. 

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę okolicznych odbiorców poprzez zapewnienie drugostronnego zasilania w wodę.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30.11.2018 r. Wykonawcą jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Koszty inwestycji poniesione przez GIWK to: 745 509,17 PLN netto, przy wartości całości inwestycji: 16.210.614,12 PLN netto.

do góry