2014-10-09

Aktualności

Dlaczego warto przyłączyć się do sieci? ZALETY KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach kampanii „Wylej śmiało”, która rozpoczęła się 29 września 2014 r. i potrwa do końca października, informujemy Państwa o tym, dlaczego warto przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Dzięki realizacji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II dostęp do niej uzyska aż 2900 mieszkańców Gdańska.

giwk_wylej_prasa_copy

Symbolem kampanii „Wylej śmiało” jest odpływ wody.  Kanalizacja sanitarna to:

  1. bezpieczny odpływ zużytej wody
  2. przyjazny środowisku odpływ zużytej wody
  3. wygodny odpływ zużytej wody
  4. tańszy odpływ zużytej wody

 

BEZPIECZNA DROGA ZUŻYTEJ WODY

Ścieki to nieczystości powstające w efekcie codziennego użytkowania wody. Poprzez system rur, kolektorów, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych są bezpiecznie odprowadzane do miejsca ich zagospodarowania, którym w Gdańsku jest Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód. Oczyszczone ścieki spełniające wszystkie wymagane parametry są odprowadzane w głąb Zatoki Gdańskiej kolektorem o długości 2,5 km, który zapewnia ich całkowite rozproszenie.

 

EKOLOGICZNY SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:

Odprowadzanie ścieków w sposób niekontrolowany lub do nieszczelnego zbiornika bezodpływowego stanowi zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych) oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jeśli ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacyjnego, ryzyko powstania szkód w środowisku zostaje wyeliminowane, gdyż stan sieci jest stale monitorowany, co gwarantuje jej szczelność.

WYGODA DLA UŻYTKOWNIKA:

Przyłączenie do sieci to nie tylko czyste środowisko, ale też wygoda. Nie trzeba ciągle myśleć o wytwarzanych ściekach oraz kontrolować i opróżniać szamba. Przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej problem przepełnienia nie istnieje.

Będąc w sieci, nie trzeba martwić się również o ewentualne awarie. Za ich usuwanie odpowiada firma wodociągowa.

 

OSZCZĘDNOŚCI:

 

Przypominamy, że o szczegółach związanych z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej będziemy na bieżąco informować na blogu http://blizejzrodel.pl/ oraz naszym profilu na FB http://blizejzrodel.pl/. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu, który pomoże zdobyć wszelkie potrzebne informacje i rozwiać ewentualne wątpliwości związane z przyłączeniem do sieci.

do góry