2014-06-02

Aktualności

Działalność edukacyjna GIWK została doceniona

Z wielką przyjemnością informujemy, że Nasza Spółka zajęła trzecie miejsce w konkursie „Głośna woda” na najciekawszą działalność edukacyjną w branży wodociągowo-kanalizacyjnej wśród reprezentantów miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Pierwsze miejsce zajęło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, a drugie Aquanet S.A. z Poznania.

logo2

Programy edukacyjne podlegały ocenie według następujących kryteriów:

  1. długofalowość, powtarzalność i konsekwencja w realizacji edukacji ekologicznej
  2. różnorodność grupy docelowej
  3. pomysłowość akcji i kampanii
  4. przesłanie akcji
  5. forma przekazu
  6. włączenie mieszkańców w działania edukacyjne
  7. zasięg akcji, sposoby dotarcia do odbiorców i promocja
  8. efekt rzeczowy akcji (np. ścieżka edukacyjna, filmy, broszury, prace plastyczne, instalacje itp.)

Nasz program edukacyjny „Bliżej źródeł” wyprzedził 9 miast,  między innymi Warszawę i Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Ogólnopolskiej Debaty „Edukacja ekologiczna w branży wod-kan " , zorganizowanej w ramach Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN. Organizatorami konkursu była redakcja miesięcznika „Wodociągi i kanalizacja” oraz portal ZielonaLekcja.pl. Patronat honorowy konkursu objęła Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych.

do góry