2016-09-07

Aktualności

Gdańsk międzynarodową stolicą ekologicznego oczyszczania wody

8 września historyczna Sala BHP będzie miejscem spotkania specjalistów z zakresu ochrony wód z całego świata z przedstawicielami lokalnego środowiska samorządowego. Głównym tematem rozmów będzie… trzcina i jej właściwości oczyszczające. Spotkanie rozpoczyna się 8 września w historycznej Sali BHP przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 o godz. 9:30.

wetland_forum

To właśnie trzcina i inne rośliny wodolubne są głównym budulcem tzw. oczyszczalni hydrofitowych, pozwalających na oczyszczanie ścieków i wód opadowych metodami naturalnymi. Tego typu rozwiązania są stosowane powszechnie na świecie. Przydatne są zwłaszcza na terenach o budowie rozproszonej.


Gdańsk podjął już pierwsze próby zastosowania tej metody. Oczyszczalnia hydrofitowa jest elementem krajobrazu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, a celem instalacji jest ochrona wód potoku Rynaszewskiego. Tego typu instalacje nie tylko skutecznie oczyszczają wodę, ale również pozwalają na aranżacje naturalnego krajobrazu.


Teraz Gdańsk jest międzynarodową stolicą specjalistów z zakresu ochrony wód, dzięki konferencji „Systemy hydrofitowe w kontroli zanieczyszczeń wód”, która odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Forum dyskusyjne „Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych” jest jednym z punktów programu konferencji.


Głównym celem forum dyskusyjnego jest popularyzacja oczyszczalni hydrofitowych w naszym regionie. Będzie to wymiana doświadczeń pomiędzy badaczami tych metod oczyszczania a wdrożeniowcami i praktykami. Uczestnikami spotkania są przedstawiciele służb ochrony środowiska, administracji samorządowej, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Organizatorami przedsięwzięcia są Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. i Politechnika Gdańska. Forum dyskusyjne jest także przykładem współpracy podejmowanej w ramach obszaru metropolitarnego.
 

do góry