2014-08-28

Aktualności

Gdański projekt wodno- ściekowy III

 

27 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa między GIWK a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej  Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III.

logotyp_claim

W ramach projektu „Przygotowanie zadań inwestycyjnych Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III” do końca 2015 roku dla obszaru miasta Gdańska zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadań związanych z:
I  budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i nowej sieci wodociągowej:
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tischnera, Waldorffa, Świbnieńskiej, wzdłuż ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej.
II optymalizacją układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Srebrniki. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej.
III przebudową kolektorów sanitarnych na obszarze Miasta Gdańska:
• Przebudowa  kolektora sanitarnego w ul. Marynarki Polskiej, w ul. Wiesława, w ul. Gnilnej i Wrzeszcz-Ołowianka. Przebudowa odcinka  kolektora Morena w ul. Cementowej, a także przebudowa kanału sanitarnego w ul. Chlebnickiej.
IV rozbudową  systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego:
• Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe.


W oparciu o przygotowaną dokumentację GIWK planuje złożyć wniosek o dofinansowanie o charakterze inwestycyjnym. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 300 mieszkańców Gdańska.  Przebudowa 14,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i kolektorów przyczyni się  do zniwelowania środowiskowego zagrożenia związanego z  przenikaniem  ścieków z nieszczelnych  kanałów ściekowych do gruntu. 


Wydatki na opracowanie dokumentacji są szacowane na ok. 1,6 mln PLN, z czego 85% zostanie dofinansowane z Funduszu Spójności UE.

do góry