2013-05-16

Aktualności

Gimnazjaliści badają jakość wód Zatoki Gdańskiej

7 maja 2013 odbyła się inauguracja czwartej edycji Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, realizowanego od 2010 roku. Program adresowany jest do uczniów gdańskich gimnazjów, którzy wypływają w edukacyjne rejsy po wodach Zatoki Gdańskiej.

zestaw_badawczy_2

Motywem przewodnim tegorocznej edycji programu są zagadnienia związane z ochroną zasobów wody pitnej. Programowi towarzyszy ogólnopolski konkurs filmowy „Nie lej wody”. Jako jeden z partnerów przedsięwzięcia, przygotowaliśmy pakiet informacji ekologicznych, pomocnych w przygotowaniu filmu (link do naszych materiałów: http://www.programedukacjimorskiej.pl/ekologia/). Zaplanowaliśmy również specjalne zadanie dla uczestników rejsów – badanie jakości wód Zatoki. Każda łódź rejsowa została zaopatrzona w zestaw do badania podstawowych parametrów jakości wody, takich jak twardość wody, pH, zawartość azotanów, azotu amonowego i fosforanów. Zawartość tych ostatnich parametrów, czyli związków azotu i fosforu zwanych biogenami ma duże znaczenie dla jakości wód. Podwyższone stężenia biogenów są bezpośrednią przyczyną nadmiernego zakwitania glonów w okresie wiosenno-letnim mającego wpływ na pogorszenie jakości wody pod kątem rekreacyjnym, lecz co najważniejsze, na zaniki tlenu w wodzie i obumieranie organizmów.

Każdego roku w rejsach bierze udział ok. 3 000 uczniów I klas gdańskich gimnazjów, w tym każdego dnia rejsowego żegluje ok. 60 uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z inauguracji oraz zachęcamy do udziału w konkursie „Nie lej wody!”. Szczegółowe informacje nt. konkursu i samego programu znajdują się na stronie www.programedukacjimorskiej.pl.

do góry