2013-06-13

Aktualności

GIWK - partnerem strategicznym projektu WETEFF

WETEFF - projekt pod pełną nazwą " Towards recommendations for best practice for design, operation and monitoring of constructed wetlands for effluents from Sewage Treatment Plants (STPs) in the Baltic region " ma na celu rozpoznanie możliwości zastosowania oczyszczalni hydrofitowych do ochrony Morza Bałtyckiego.

zdjecie3

Projekt jest finansowany przez Instytut Szwedzki. Liderem projektu jest Uniwersytet Halmstad, a głównymi wykonawcami projektu są pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Kownie. Projekt zakłada ścisłą współpracę z przemysłem, stąd partnerami strategicznymi są: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o i  Grupa LOTOS S.A. oraz Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Partnerzy projektu chcą wypracować taką technologię podczyszczania ścieków oczyszczonych, by możliwe było jej zastosowanie w przemyśle. Tego typu rozwiązania stosowane są w Szwecji oraz we Włoszech.

do góry