2014-07-08

Aktualności

GIWK zdobywa kolejne środki finansowe na Gdański projekt wodno-ściekowy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych Gdańskiego projektu wodno-ściekowy etap III zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach 12. konkursu  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 r. dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

infrastruktura_i_srodowisko2_linie

GIWK zdobył dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Tischnera, Waldorffa, Świbnieńskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników i sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej. Kolejne zadania, które uzyskały dofinansowanie związane są z optymalizacją układu sieci w ulicach: Słowackiego i Srebrniki, Poznańskiej oraz na Wyspie Spichrzów. Przebudowane zostaną także kolektory sanitarne w ulicach: Marynarski Polskiej, Wiesława, w ul. Gnilnej, Chlebnickiej oraz kolektory Wrzeszcz-Ołowianka i kolektor Morena. Rozbudowany zostanie także monitoring dla gdańskiego układu wodociągowego. Wydatki na opracowanie dokumentacji są szacowane na ok. 1,6 mln PLN, z czego 85% zostanie dofinansowane z Funduszu Spójności UE.

W oparciu o przygotowaną dokumentację zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji robót budowalnych w ramach kolejnego programu na lata 2014-2020. Jeśli uda się pozyskać środki, w Gdańsku powstanie sieć kanalizacyjna umożliwiająca podłączenie 300 mieszkańców oraz przebudowane zostanie 14,5 km sieci. Najważniejsze jednak dla Gdańska i jego mieszkańców będą efekty środowiskowe.

Gdański projekt wodno-ściekowy jest realizowany przez GIWK od 2006 roku. Zakończył się największy w zakresie pierwszy etap projektu, trwa realizacja drugiego etapu, którego zakończenie planowane jest w 2015 roku. Wartość inwestycji obu etapów projektu to około 1 mld PLN. Każdy z etapów był realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Spójności.

Lista rankingowa została ogłoszona przez Ministerstwo Środowiska pod adresem:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/23002_lista_rankingowa_dla_konkursu_numer_12_poiis_1_1_04_2014.html

do góry