2013-01-28

Aktualności

Inwestycje w 2013 roku

Prezentujemy inwestycje, które będziemy realizować w 2013 roku.

img_2139

Do 2015 roku realizujemy inwestycje Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. Jednocześnie, stale modernizujemy infrastrukturę wodną i ściekową Gdańska. Wśród planowanych w 2013 roku inwestycji sieciowych, najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców, są między innymi:


•    Budowa sieci wodociągowej w ul. Budowlanych oraz w rejonie ul. Maszynowej i Budowlanych.
•    Wymiana sieci wodociągowej od ul. Sobieszewskiej do ul. Turystycznej.
•    Budowa przewodu wodociągowego w ul. Falowej/Barwnej.
•    Wymiana przyłącza wodociągowego przy ul. Przegalińskiej.
•    Wymiana infrastruktury w ul. Wajdeloty.
•    Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Równej w Gdańsku  od ul. Kolonia Rola do ul. Sandomierskiej.
•    Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kielnieńskiej wraz z  przyłączami, etap II.

Więcej informacji na temat inwestycji planowanych w 2013 roku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce INWESTYCJE WŁASNE


Budżet inwestycyjny w 2013 roku wynosi 111 654 750 PLN, z czego na inwestycje własne przeznaczymy 35 000 000 PLN.

do góry