2017-12-30

Aktualności

Inwestycje wodociągowe w Gdańsku w 2017 roku

W drugiej połowie 2017 roku Spółka GIWK realizowała kilka znaczących inwestycji związanych z przebudową sieci wodociągowej.

z12200023q2croboty-drogowe
  1. W maju rozpoczęła się wymiana sieci wodociągowej w ul. Św. Ducha na odcinku od ul. Szewskiej/Złotników do ul. Mydlarskiej/Bosmańskiej. Wymiana była konieczna z uwagi na wiek sieci i jej stan techniczny. Prace, którym towarzyszyły niewielkie utrudnienia związane z dojazdem do posesji i dojściem do wybranych lokali użyteczności publicznej, zakończyły się na początku grudnia. Inwestycja realizowana wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska (modernizacja chodnika). Wykonawcą prac jest firma Hinc Michał Ryszard P.H.U. Hinc z Kartuz. Koszt inwestycji został pokryty ze środków własnych GIWK i wyniósł 214 220,37 PLN.
  2. W sierpniu rozpoczęła się wymiana sieci wodociągowej w ul. Ojcowskiej na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Kolonia Wyżyny. Wymiana była konieczna z uwagi na wiek sieci i jej stan techniczny. Prace, którym towarzyszyły niewielkie utrudnienia związane z dojazdem do posesji i parkowaniem przed posesjami, zakończyły się w listopadzie. Inwestycja realizowana wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska (przebudowa nawierzchni drogowej). Wykonawcą prac jest firma AQUA SCOUT Marcin Przewoski z Gdańska. Koszt inwestycji został pokryty ze środków własnych GIWK i wyniósł 248 570,90 PLN.
  3. W październiku rozpoczęła się wymiana sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Zwycięstwa (Trakt Konny) do ul. Dębinki (z wyłączeniem odcinka na wysokości ul. Chodowieckiego). Wymiana była konieczna z uwagi na wiek sieci i jej stan techniczny. Prace, którym towarzyszyły niewielkie utrudnienia związane z parkowaniem samochodów i korzystaniem z chodników, zakończyły się na początku grudnia. Inwestycja realizowana wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska (przebudowa nawierzchni drogowej i chodników). Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RIM-TECH s.c. Michał Zając, Ryszard Zając z Gdańska. Koszt inwestycji został pokryty ze środków własnych GIWK i wyniósł 402 572,00 PLN.
  4. W październiku również rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej w ul. Raduńskiej 42 do ul. Nowiny. Przebudowa była konieczna z uwagi na wiek sieci i jej stan techniczny. Prace, dzięki zastosowaniu metody bezwykopowej, nie powodowały utrudnień dla mieszkańców i zakończyły się na początku grudnia. Inwestycja realizowana wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska (poprawa stanu technicznego drogi). Koszt inwestycji został pokryty ze środków własnych GIWK i wyniósł 121 697,43 PLN.
  5. W listopadzie rozpoczęła się przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Fultona, w tym budowa nowego odcinka sieci o dł. ok. 70m. Prace zakończyły się w grudniu i nie powodowały uciążliwości dla mieszkańców. Wykonawcą prac jest firma P.W. FASTRAT ze Starej Kiszewy. Koszt inwestycji został pokryty ze środków własnych GIWK i wyniósł 159 875,00 PLN.
do góry