2012-09-06

Aktualności

Kolejne inwestycje kanalizacyjne w Osowej

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osowa. Wykonawcą prac będzie wyłoniona w drodze przetargu firma EKO - BET Sp. z o.o. ze Złocieńca.

nazwa_projektu

Zakres prac obejmuje m.in. budowę kanalizacji w ulicach: Barniewickiej, Centaura, Cerery, Chełmińskiej, Chojnickiej, Gnieźnieńskiej, Herosa, Hestii, Iławskiej, Izydy, Junony, Jutrzenki, Kielnieńskiej, Konkordii, Konstelacji, Krajeńskiej, Kruszwickiej, Kwidzyńskiej, Letniskowej, Myśliborskiej (Kacze Buki), Nowy Świat, Oriona, Penelopy, Seleny, Westy, Zeusa i Złotowskiej, budowę wodociągu w ulicy Zeusa i Junony oraz budowę 2 przepompowni ścieków. Prace będą trwały 24 miesiące i zakończą się w III kwartale 2014 r.

 

Głównym celem realizacji inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w dzielnicy poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych (tzw. szamb). Mieszkańcy rejonu objętego inwestycją będą mogli zrezygnować z uciążliwej i kosztownej formy odbioru ścieków. 

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, a jego koszt to około 10,5 mln zł brutto. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu powstaje także kanalizacja sanitarna w dzielnicach Smęgorzyno i Maćkowy.

 mapka osowa

do góry