2016-03-16

Aktualności

Kolejny etap prac w Osowej zakończony

Zakończył się drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Osowej. Do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą przyłączać się mieszkańcy ulic: Chełmińskiej, Chojnickiej, Gnieźnieńskiej, Iławskiej, Kielnieńskiej, Krajeńskiej, Kruszwickiej, Kwidzyńskiej, Myśliborskiej i Złotowskiej.

nazwa_projektu


- Co ważne, mieszkańcy których nieruchomości zlokalizowane są w rejonie tych ulic uzyskać mogą dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Gdańsku na likwidację zbiorników bezodpływowych – mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - To największe zadanie inwestycyjne Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. Dzięki inwestycji w Osowej z kanalizacji sanitarnej będzie mogło skorzystać ponad 2 tysiące osób.
 
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Gdańsku na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) znajdują się na stronie internetowej
http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-likwidacje-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-poprzez-przylaczenie-do-miejskiej-sieci-kanalizacji-sanitarnej,a,44968. Zostaną one przekazane także w specjalnych pismach dla mieszkańców tej części dzielnicy Osowa. Pismo będzie również zawierało wszystkie szczegółowe informacje na temat zasad przyłączenia się do nowej sieci.

Inwestycja została zrealizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II – przedsięwzięcia, które dofinansowywane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 292 267 187,00 PLN netto. Wykonawcą sieci była firma Eko-Bet Sp. z o.o. ze Złocieńca oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” Mieczysław Skibiński z Sierakowic.


do góry