2017-05-16

Aktualności

KONKURS ARCHITEKTONICZNY GRODZA KAMIENNA

Ogłaszamy konkurs na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY GIWK - UL. GRODZA KAMIENNA 2 W GDAŃSKU

plakat_a3_2a_ok

ORGANIZATOR: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, ul. Kartuska 201 w Gdańsku, NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339 KRS 0000216612 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

Konkurs objęty jest patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku

TYTUŁ KONKURSU: OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY  GDAŃSKIEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (GIWK) - UL. GRODZA KAMIENNA 2 W GDAŃSKU

  1. Konkurs jest otwarty, dwuetapowy, studialno – realizacyjny
  2.  Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie.

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ DO 29 maja  2017 do godz. 15:00 w biurze konkursu

Biuro konkursu: Siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” Targ Węglowy 27, 80-386 Gdańsk, tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53www.gdansk.sarp.org.pl   

e-mail: gdansk.konkurs.giwk@sarp.org.pl 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować do Biura konkursu (poczta tradycyjna lub email).

       3. Osoby upoważnione do kontaktów z Uczestnikami konkursu:      

Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat, członek SARP O/„Wybrzeże”,

Sekretarz konkursu: Magdalena Chabowska, specjalista ds. inwestycji, GIWK,                

 Z-ca Sekretarza konkursu: arch. Marcin Poklewski Koziełło, członek SARP O/„Wybrzeże”.                                                                                       

e‐mail: gdansk.konkurs.giwk@sarp.org.pl 

       4. Przedmiot konkursu:                                                                                

 Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu siedziby Spółki GIWK zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Grodza Kamienna 2, na działce nr 279/3 (w granicach określonych na załączniku mapowym), zgodnej z oczekiwaniami Organizatora, z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku) oraz z wytycznymi konserwatorskimi - zawartymi w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.  

 Opracowanie koncepcji realizowane będzie w dwóch etapach określonych w   Regulaminie.                                                                                                              

REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA: 

http://bip.giwk.pl/article/16690_Koncepcja_urbanistyczno-architektoniczna_Grodza_Kamienna_2.htm/ 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy zawarte są w Regulaminie konkursu. 

TERMINY:

Termin ogłoszenia konkursu - 08.05.2017r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 29.05.2017r. o godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji - 08.06.2017r.

Termin składania prac I etapu konkursu upływa w dniu 21.07.2017r. o godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu 31.07.2017r.

Termin składania prac II etapu konkursu upływa w dniu 12.09.2017r. o godz. 15:00

Ogłoszenie wyników konkursu 20.09.2017r.

I etap konkursu zakończy się zakwalifikowaniem 3 - 5 zespołów do II etapu konkursu

NAGRODY - II ETAP:

 I NAGRODA: 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) + zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego

II NAGRODA: 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych brutto)

III NAGRODA: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych brutto) oraz

zwrot kosztów udziału w Konkursie dla pozostałych Uczestników II etapu Konkursu: 3.000 (trzy tysiące złotych netto) 

do góry