2014-07-17

Aktualności

Modernizacja hydroforni przy ul. Karpackiej 8

5 lipca zostanie przekazany teren budowy pod inwestycję, której celem będzie wzmocnienie posadowienia i zabezpieczenie budynku hydroforni w Gdańsku przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2014 r.

hydrofornia_2

Zakres planowanych prac
1. Wzmocnienie podłoża pod posadzką i ścianami hydroforni metodą technologii  URETEK Deep – Injections.
2. Wykopy i zabezpieczenie.
3. Roboty rozbiórkowe (rampa, schody, gzyms).
4. Konstrukcje betonowe.
5. Remont hydroizolacji dachu.
6. Remont hydroizolacji pionowej ścian podziemia
7. Iniekcja konstrukcyjna szczelin i zarysowań w ścianach zewnętrznych.
8. Docieplenie ścian zewnętrznych.
9. Remont ścian wewnętrznych w budynku (hydrofornia + pomieszczenie węzła cieplnego)
10.  Osuszanie, dezynfekcja i malowanie wnętrza .
11.  Remont układu wentylacyjnego.
12.  Remont nawierzchni wokół budynku.

Prace zostaną przeprowadzone przez  Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „T-EKO” Tomasz Kozera. Koszt inwestycji to 490.000,00 PLN netto (602.700,00 PLN brutto).

do góry